2016_03_News_aarets tema_flygtninge

ÅRETS SOCIALE TEMA

12. februar 2016

I Team Allerød er årets sociale tema: Flygtninge og Integration.

 

Tirsdag, den 15. marts mødte medlemmerne John og Charlotte fra kommunens jobcenter. De orienterede om arbejdet med at integrere flygtninge i kommunen.

 

De fortalte, at den store udfordring for flygtningene er det danske sprog. Jobcentret arbejder massivt med at skaffe praktikpladser til flygtningene, da erfaringerne er, at de bedst lærer dansk på arbejdspladsen.

 

Ved at følge en dansker i det daglige arbejde, læres ord, begreber og sammenhænge. I virksomheder som Kvickly og ATP har man arrangeret såkaldte mentor- eller ’buddy’-ordninger.

 

Praktikperioderne er typisk 3-6 måneder, og kommunen yder tilskud til virksomheder der tager en praktikant, så man kan afsætte ressourcer til praktikanten. Ved siden af praktikken, går flygtningene i skole om aftenen.

 

Jobcentret oplyser, at der pt mangler 80 praktikpladser, så har du og din virksomhed mulighed for at tilbyde en praktikplads, så kontakt jobcentret på integrationshuset@alleroed.dk eller 30718350 (John).

 

Det vil gøre en stor forskel!

TEAM ALLERØD

 

Team Allerød vil udvikle et attraktivt netværk for erhvervslivet og kommunen i Allerød, og fremme kommunens eliteidræt og talentudvikling.

Gennem et nært samarbejde mellem erhvervsliv, Allerød Kommune og de lokale idrætsforeninger vil vi skabe forudsætninger for sportslige resultater og branding af Allerød. Sammen vil vi udvise social ansvarlighed i Allerød.

 

GALLERI: STØTTEAKTIVITETER

KONTAKT OS

 

Team Allerød

v/Jan Gauger, kasserer

Enevangen 83

3450 Allerød

T. 24 90 55 04

E. info@teamallerod.dk

W. www.teamallerod.dk

 

CVR. 3704 9441

Copyright © Team Allerød 2015