Om Team Allerød

OM TEAM ALLERØD

Formålene med Team Allerød er:


At udvikle et attraktivt netværk for erhvervslivet og kommunen i Allerød

At brande Allerød Kommune

At fremme kommunens eliteidræt og talentudvikling

At udvikle et nært samarbejde mellem erhvervsliv, Allerød Kommune og de lokale idrætsforeninger for at skabe forudsætninger for sportslige resultater.

At udvise social ansvarlighed i Allerød Kommune. Der vælges årligt et tema


Fra kommissoriet..

Opbygning og organisering af team Allerød
Team Allerød ledes af en bestyrelse bestående af 7-9 medlemmer bestående af borgmesteren for Allerød Kommune, formanden for Kultur & Idræt, formanden for Erhverv & Beskæftigelse, 4 repræsentanter fra erhvervslivet samt andre personer relevante for opfyldelse af formålet. Formand for Team Allerød er borgmesteren for Allerød Kommune. Erhvervslivets repræsentanter vælges på erhvervsklubbens årlige generalforsamling. Relevante personer til opfyldelse af formålet kan udpeges af bestyrelsen.Medlemmer af erhvervsklubben er de virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter Team Allerød som enten VIP Partner eller som Sponsor. Modtagere af støtte fra Team Allerød kan ikke være medlem af erhvervsklubben. I erhvervsklubben Team Allerød afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned generalforsamling, hvor bl.a. valg af repræsentanter til bestyrelsen foregår. Første gang i 2015, hvor vedtægter for Erhvervsklubben Team Allerød vedtages. På generalforsamlingen evalueres det forgangne år, og overordnet strategi for det kommende år fastlægges.